Проекты бань

1

Проект бани БИ 1 (6х2,3)

 

Проект бани БИ 2 (6х6 с террасой)

 

3

Проект бани БИ 3 (6х6 + крыльцо)

 

4

Проект бани БИ 4 (6х4,5)

 

5

Проект бани БИ 5 (6х4 с террасой)

 

6

Проект бани БИ 6 (6х6 с террасой)

 

8

Проект бани БИ 8 (6х4,5)

 

9

Проект бани БИ 9 (6х4)

 

10

Проект бани БИ 10 (4х4)